پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :    40  اسلاید

فهرست مطالب:

سه نوع رفتار در مدیریت

مباحث روان شناختی سازمان

تحلیل روابط سازمان از دیدگاه روان شناسی

استفاده از روان شناسی در جذب نیروی انسانی

ارکان سازمان

هدف های سازمان

تعریف مدیریت           

مفهوم رفتار سازمانی

عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار سازمانی

عامل مؤثر در افزایش  بازدهی کارکنان

شخصیت در مدیریت

تعریف شخصیت

شخصیت سازمان

عوامل مؤثر در شخصیت سازمان

مفهوم بیماری مدیریت

انواع مدیر

مدیر انفجاری     

مدیر مقرراتی  

مدیر نمایشی   

مدیر بی اعتماد

مدیر واکنشی

مدیر مضطرب

 مدیر سلطه جو 

مدیر مقلد

مدیر نامتناسب 

مدیر عوام فریب

انواع شخصیت مدیران

بخشی از اسلایدها :

تعریف مدیریت       

به  مجموعه تصمیم گیری ها و تدابیری گفته می شود که به منظور تحقق هدف ها در زمینه هماهنگی تلاش ها و استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی و مادی صورت می گیرد.

عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار سازمانی

1-هدف های سازمان       

2- نقش سازمانی

3-نیاز های سازمانی   

4- ادراک سازمانی

5-انگیزش سازمانی    

6- آموزش های سازمانی

7-میزان همبستگی با سازمان 

8- ارزیابی رفتار سازمانی

تعریف شخصیت

شخصیت طرح واحد و کلی ترکیب یافته هایی است از رفتار ها، صفات و فضایل آدمی

شخصیت سازمان

ویژگی های پایدار سازمان، که کیفیت خاصی از روابط را به وجود آورده و تمایز هایی ایجاد می کند را شخصیت سازمان می گویند.

1- مدیر انفجاری

دارای ویژگی اتخاذ تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل، عصبانیت غیر قابل پیش بینی و تحریکات شدید رفتاری

2- مدیر مقرراتی

دارای وسواس در اجرای مقررات به نحوی که با استفاده از چارچوب مقررات، مشکل آفرینی نموده و حرکات سیستم را کند می کند.

3- مدیر نمایشی

با دوری کردن از هنجار ها، تعجب زیردستان را برانگیخته و نظر آنان را جهت ارضای نیاز مفرط به ستایش، به سوی خود جلب می کند.